Välkommen till Marias årsmöte 2024!

Datum: onsdag 21 februari 2024

Tid: Kl. 18:00

Plats: Medborgarskolan, Hagagatan 23A, portkod 3998

 Varmt välkomna till Mariamoderaternas årsmöte 2024, somarrangeras tillsammans med Katarina-, Sofia- och Sjöstadsmoderaterna.

Årsmötestalare är Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar ochDennis Wedin, oppositionsborgarråd som kommer att prata omupprustning av vårt civila försvar på nationell och lokal nivå.

Tidsram: 

Vi börjar kvällen med ett gemensamt mingel med Moderaterna iKatarina, Sofia och Hammarby Sjöstad klockan 18. Vi får därefterlyssna till ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin ochoppositionsborgarrådet Dennis Wedin, innan årsmötet därefterarrangeras. 

Motioner ska skickas till föreningsstyrelsen påmaria@moderaterna.se senast den 7 februari.

 Vill du engagera dig?

Kandidaturer till föreningsstyrelsen ska skickas senast den 7februari till valberedningens sammankallande Rickard Wessmanpå rickard.wessman@gmail.com

Årsmöteshandlingar hittar du här på sidan www.mariamoderaterna.se – senast en vecka innan mötet.

Mariamoderaterna kallelse

Revisionsberättelse Mariamoderaterna

Verksamhetsberättelse 2023 MariaModeraterna

Valberedningens förslag, Maria 2024

Anmälan:

Mejla gärna maria@moderaterna.se senast den 19 februari.

Mariamoderaternas styrelse genom

Eva Eurenius Runvald

Ordförande Mariamoderaterna

Varmt välkommen!

Eva Eurenius Runvald
Föreningsordförande
Mariamoderaterna