Stort intresse vid våra kampanjer och i valstugan

Vi har ett mycket större sug efter M-information än förra valet!