Ulf Kristersson valdes enhälligt till partiordförande vid Moderaternas extra partistämma

Ulf Kristersson valdes enhälligt till partiordförande vid Moderaternas extra partistämma i Stockholm i dag. I sitt installationstal var Kristersson tydlig med att Sverige står inför många och stora problem. Men de går att lösa. Hoppfullhet är bättre än hopplöshet. Det är nu dags att fokusera helt på de uppgifter vi har framför oss: att stärka Moderaterna i Alliansen, att stärka Alliansen i svensk politik och att stärka Sverige i världen.

Stämman öppnades av Anna Kinberg Batra som betonade den viktiga politiska omprövning som Moderaterna har gjort sedan 2014. Det handlar bland annat om migrations- och integrationspolitiken, skolpolitiken, försvarspolitiken och den ekonomiska politiken, som hade gett flera hundra tusen fler jobb, men ändå lämnade alldeles för många utanför. Kinberg Batra tackade vänner, kollegor, medarbetare och alla moderater i hela landet.

Ulf Kristersson valdes därefter enhälligt till ny partiordförande. Han inledde sitt installationstal med att tacka för det stora förtroendet.

Läs mer via länken