Varmt välkommen till årsmöte 2021!

Vi har vårt årsmöte samtidigt som Enskede-Årsta, Katarinamoderaterna, och Sofiamoderaterna. Mötet sker på Zoom och länkar och instruktioner finns på startsidan.

Datum: Onsdag den 24 februari 2021
Tid: Kl. 18.00

Vi samlas gemensamt på Zoom för att lyssna på Benjamin Dousa som redogör för stadens politiksutvecklingsarbete. Därefter har varje förening årsmöten var för sig.

Ca 18.00-18.30 Presentation av stadens politikutvecklingsarbete
Ca 18.30-19.00 Årsmöte

21018 Mariamoderaterna Kallelse och förslag till dagordning

Verksamhetsberättelse MariaModeraterna 2020

Valberedningens förslag, Maria 2021

Skrivelse Claes Charpentier

Styrelsens svar på skrivelse

210216-revisionsberättelse mariamoderaterna

Varmt välkomna!
Eva Eurenius Runvald
Ordförande Mariamoderaterna