Kallelse till årsmöte 2024

Välkommen på årsmöte 2024!

Datum: 21 februari

Tid: klockan 18:00

Plats: Medborgarskolan, Hagagatan 23A, portkod 3998

Varmt välkomna till Mariamoderaternas årsmöte 2024, som arrangeras tillsammans med Katarina-, Sofia- och Sjöstadsmoderaterna. Årsmötestalare är Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar och Dennis Wedin, oppositionsborgarråd som kommer att prata om upprustning av vårt civila försvar på nationell och lokal nivå.

Tidsram: Vi börjar kvällen med ett gemensamt mingel med Moderaterna i Katarina, Sofia och Hammarby Sjöstad klockan 18. Vi får därefter lyssna till ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och oppositionsborgarrådet Dennis Wedin, innan årsmötet därefter arrangeras.

Motioner ska skickas till föreningsstyrelsen på maria@moderaterna.se senast den 7 februari.

Vill du engagera dig? Kandidaturer till föreningsstyrelsen ska skickas senast den 7 februari till valberedningens sammankallande Rickard Wessman på rickard.wessman@gmail.com

Årsmöteshandlingar hittar här: www.mariamoderaterna.se – senast en vecka innan mötet.

Mariamoderaterna kallelse

Anmälan: Mejla gärna maria@moderaterna.se senast den 19 februari.

Mariamoderaternas styrelse genom

Eva Eurenius Runvald
Ordförande Mariamoderaterna