Kallelse till årsmöte

Välkommen till Marias årsmöte 2023!

Datum: onsdag 15 februari 2023

Tid: Kl. 17:30

Plats: Förbundet, Blaiseholmsgatan 4A, våning 9

Vi samlas med moderatföreningarna Maria, Katarina, Hammarby Sjöstad och Sofia för gemensamt mingel med dryck och tilltuggfrån kl 17.30. Kl 18.15 kommer vår årsmötestalare oppositionsrådet och gruppledaren för Moderaterna i Stockholms Stadshus Christofer Fjellner och talar. Mariamoderaternas årsmöte börjar kl 19.00.

Handlingarna finns tillgängliga på föreningens hemsida 7 dagar innan årsmötet

Motioner skickas senast två veckor innan årsmötet till: maria@moderaterna.se

Är du intresserad av att kandidera till styrelsen? Kontakta valberedningens sammankallande Harald Eriksson på Harald.eriksson@moderaterna.se senast 1februari.

Maria Årsmöte 2023 föredragningslista

Verksamhetsberättelse 2022 Maria

Revisionsberättelse Mariamoderaterna 2022

Valberedningens förslag Mariamoderaterna 2023

Varmt välkommen!

Eva Eurenius Runvald
Föreningsordförande
Mariamoderaterna