Varmt välkomna till årsmöte 2021!

Årsmötet kommer att ske via plattformen Zoom och information kring hur du ansluter till mötet finns på startsidan

Tid: onsdag den 24 februari, klockan 18.00.
Plats: Digitalt – via Zoom

Årsmötestalare: Benjamin Dousa. Han kommer att tala om politikutvecklingsarbetet i Stockholms stad.Årsmötet inleds med anförande av Benjamin och ca kl 18.30 börjar det formella årsmötet.

Anmälan: Anmäl dig gärna till årsmötet genom att mejla till maria@moderaterna.se senast 20 februari.

Föreningen kommer att lägga ut instruktioner för Zoom, det digitala voteringssystemet samt handlingarna senast en vecka före årsmötet på www.mariamoderaterna.se

Motioner: Skickas till maria@moderaterna.se senast 10 februari.

Vill du kandidera till styrelsen?
Om du är intresserad av att kandidera till styrelsen mailar du in din intresseanmälan till valberedningen via rickard.wessman@gmail.com senast 10 februari.

Kallelse och förslag till dagordning finner du här: 21018 Mariamoderaterna

Varmt välkommen!

Eva Eurenius Runvald,

Ordförande Mariamoderaterna